Stravovanie

Stravovanie – žiadosť o poskytnutie informácie o stravovaní dieťaťa

Picture-Taker-jNTftB
Obecný úrad Kolárovice a ZŠ s MŠ Kolárovice oznamujú rodičom žiakov, že na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nastali zmeny v stravovaní žiakov, ktorá umožňuje rodičovi uplatniť si zvýšený daňový bonus na dieťa, alebo mu umožňuje stravovanie dieťaťa zadarmo. V prípade uplatnenia daňového bonusu budú rodičia platiť plnú výšku stravy, v prípade uplatnenia si stravy zdarma, im zaniká nárok na daňový bonus. Výhodnejšie je uplatnenie si daňového bonusu.
Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú Základnú školu s materskou školou v Kolároviciach a majú záujem o stravu zdarma, aby do 09.08.2021 (pondelok) nahlásili svoje dieťa na Obecný úrad v Kolároviciach na tel. čísle: 041 /5581020 alebo 041/7003020, prípadne e-mailom na obeckolarovice@compnet.sk