Výchovné poradenstvo

Dni profesie v Bytči

Voľba povolania je pre žiakov 9. roč. aktuálnou, pomerne často diskutovanou témou, nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v mnohých domácnostiach. To však nestačí, je potrebné informovať sa o ponúkaných študijných a učebných odboroch priamo na stredných odborných školách počas dní otvorených dverí. Podujatie „Dni profesie," ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 2016 v Dome kultúry v Bytči výrazne prispelo k získaniu prehľadu o SOŠ pôsobiacich v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Naši žiaci sa aktívne zapájali do diskusií s pracovníkmi jednotlivých SOŠ, ktorí ich podrobne oboznámili o možnostiach štúdia, duálnom vzdelávaní a voľno-časových aktivitách. Samozrejme, správnym rozhodnutím výberu školy žiaci prispievajú k tvorbe svojej profesijnej budúcnosti.