Vyučovanie

História okolo nás

Picture-Taker-Wq4qtE
Naši žiaci i počas dištančnej výučby tvorili. Priblížili nám históriu starovekého Egypta a Ríma – Alex Lőrincz zo 6.B, život našich predkov Slovanov – Oliver Mohylák zo 6.B a Nikola Kováčiková zo 7.A, obdobie druhej svetovej vojny a umenie Andyho Warhola žiačky 9.A Anabel Záhumenská a Romana Puchoňová. Žiaci 5. ročníka na hodinách dejepisu písali povesti, z ktorých sme vytvorili „knihu“. A obdobie Studenej vojny nám formou videa priblížil Marko Skukálek z 9.A triedy https://youtu.be/jXvOJJlmwSY

Fotogaléria

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

Picture-Taker-t6Ppga
V zmysle § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) a na základe Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 564 zo 14. októbra 2015, sme uskutočnili 19. 10. 2018 testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Rovnaké testy (telesná výška a telesná hmotnosť, hĺbka predklonu, sed-ľah, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 4x10m, kotúľanie 3 lôpt, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný beh člnkový beh na 20 metrov) absolvujú žiaci opäť v 3. ročníku. Cieľom celoplošného testovania žiakov prvých a tretích ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Každé otestované dieťa dostane osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport.

Typy prírodných krajín – práce našich piatakov

Picture-Taker-wjaX1k
Žiaci piateho ročníka nám svojimi prácami priblížili rôznorodosť našej planéty Zem. Využitím medzipredmetových vzťahov nám predstavili polárnu krajinu, savanu, púšte a polopúšte, dažďový prales a ich typických obyvateľov. Žiaci pri tvorbe projektov využili znalosti z predmetu geografia, výtvarná výchova, technika a slovenský jazyk. Počas hodín kooperatívneho vyučovania vytvorili časopis, informačné letáky a plagáty.

Fotogaléria

Postav dom, zasaď strom...

Picture-Taker-mRahKf
Ako sa stavia dom si vyskúšali naši chlapci zo šiesteho a siedmeho ročníka. Zapáčilo sa im to natoľko, že postavili celú dedinku. Stromy sme síce nesadili, zasadili sme len kvety, ale zato do kvetináčov, ktoré vlastnoručne zhotovili šikovní chlapci z ôsmeho ročníka.

Fotogaléria