Záujmová činnosť

„Mladí návrhári“ tvorili...

Picture-Taker-bdCgP6
Dni sa nám skrátili, večery sú dlhé, chladné a tmavé. Prečo si ich nespríjemniť milým svietnikom s príjemným, teplým, mihotajúcim sa plamienkom sviečky?

Naši šiestaci zo záujmového krúžku „Mladí návrhári“ vyrobili milé svietniky z dostupných materiálov. Základ tvorí jednoducho – pohár na zaváraniny.

Čo poviete? Dobrý nápad, však?

Nech sa páči – pre niektorých možno vhodná inšpirácia.

Šikovní žiaci? To teda áno

Fotogaléria

Kolorit slovenského ornamentu 2018

Picture-Taker-saqOW1
Rozvoj regionálnej výchovy, kultúrnych zvyklostí a spoznávanie tradičnej ľudovej kultúry patrí medzi obľúbené činnosti žiakov primárneho vzdelávania. Dievčatá a chlapci v rámci záujmovej činnosti pod vedením p. Master of Arts Schmutzovej, spoznávajú kultúrne dedičstvo našich predkov, pestujú pozitívny vzťah k regionálnym zvyklostiam a tradíciám a zároveň rozvíjajú svoje talenty. Svoj výtvarný talent v kreslení ornamentu preukázala aj žiačka 4. roč., Elisabeth Slípková a získala cenu Domu Matice slovenskej.

Elisabeth, srdečne blahoželáme!