Začiatok školského roka

Otvorenie školského roka 2018/2019

Milí žiaci a rodičia,
pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční 3. septembra 2018 o 08.00 hod. v budove základnej školy. Po úvodnom zahájení šk. roka sa žiaci presunú do tried, preto je potrebné, aby si priniesli vhodnú obuv na prezutie a písacie potreby.

Mgr. Stanislav Klimo
riaditeľ školy

Otvorenie školského roka 2017/2018

Milí rodičia a žiaci,
pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2017 o 08.00 hod. na nádvorí základnej školy.
Po zahájení šk. roka sa žiaci presunú do tried, preto je potrebné, aby si priniesli prezúvky a písacie potreby.