Deň matiek

Picture-Taker-xSL39R
Naši šikovní škôlkari a žiaci základnej školy pripravili 12. mája v Kultúrnom dome v Kolároviciach ďakovný program pre naše mamy, staré mamy a babičky za ich každodennú lásku, starostlivosť a trpezlivosť. Najkrajší darček v podobe pesničiek, básničiek či tanca bol súčasťou sprievodného programu pri príležitosti Dňa matiek, ktorý slávime každoročne druhú májovú nedeľu. Poďakovanie patrí všetkým učiteľkám, ktoré sa podieľali pri príprave programu a Romanke Puchoňovej a Julke Šimákovej za skvelý moderátorský výkon.

Mladí zdravotníci

Picture-Taker-a7PDw4
Opäť „šťastena pri nás stála“ a my sme obstáli v širokej konkurencii. Veľmi nás teší úspech našich mladších žiakov, ktorý dosiahli 10. mája v zdravotníckej súťaži. Po preukázaní nadobudnutých teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach z poskytovania predlekárskej prvej pomoci získali 1. miesto. Dúfame, že budú naďalej postupovať po „záchranárskej pyramíde„ a svoje získané skúsenosti budú vedieť aplikovať aj v bežnom živote.

Školu reprezentovali: Sofia Risová, Richard Dzúrik, Alex Lőrincz, Riana Kaštanová a Karolína Randová.

Gratulujeme!

Fotogaléria

English star - Let yourself shine

V piatok 10. mája 2019 sme sa opäť zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. 37 žiakov druhého stupňa sa rozhodlo otestovať a porovnať svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi. Vypracovali zaujímavý písomný test z angličtiny a už teraz netrpezlivo očakávajú výsledky súťaže, aby sa právom mohli nazvať „HVIEZDAMI V ANGLIČTINE“ .

Všetkým zúčastneným držíme palce.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Picture-Taker-nYCDTD
Kapitánka žilinského policajného zboru p. JUDr. Paula Dobrovolská nás navštívila 9. mája 2019 v našej základnej škole, aby žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka porozprávala o svojej práci v policajnom zbore a tiež o právach, povinnostiach a trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. Žiaci sa dozvedeli mnoho nových zaujímavých informácií. Diskutovali o veciach, ktoré môžu a nemôžu robiť vzhľadom na svoj vek.

Beseda bola veľmi zaujímavá, už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Beseda o dospievaní

Picture-Taker-M8ecj7
Biologické, emocionálne a sociálne zmeny, ktoré nastávajú v období dospievania sa prejavia v správaní dievčat a chlapcov. Ako prijať uvedené zmeny a „bezproblémovo“ ich zvládnuť sa dozvedeli dievčatá na prednáške 9. mája, ktorú im pripravila špecializovaná zdravotná sestra p. Mária Skukálková. Svoje odborné poznatky a praktické skúsenosti zo zdravotníckej praxe im odovzdala vo veľmi príjemnej a dôvernej atmosfére. Veríme, že dievčatá si odniesli z tejto besedy veľa cenných poznatkov o svojej intimite a správnych hygienických návykoch.

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej

Picture-Taker-yKEMY9
O tom, že vybíjaná patrí medzi obľúbené športové aktivity našich žiakov niet pochýb, pretože dievčatá opäť získali 30. apríla na majstrovstvách okresu v Predmieri najcennejšie umiestnenie – 1. miesto. Športové nadšenie a úspechy, ktoré žiaci dosiahli v poslednom období svedčia o tom, že našich žiakov viac baví aktívne športovanie ako „pasívne vysedávanie“ pred televíziou,...

Školu reprezentovali: Tamara Bugalová, Nikola Kováčiková, Anita Škorubová, Veronika Gálišová, Patrícia Dižová, Karina Fernézová, Laura Slípková, Simona Sliacká, Veronika Uhláriková, Michaela Krivošová, Martina Šebeňová, Romanka Puchoňová.

Dievčatám blahoželáme a želáme veľa šťastia v postupovom kole.

Fotogaléria

Spoznávanie miestnej krajiny

Picture-Taker-GCJNzh
30. apríla sa žiaci 7.A a 8.A triedy zúčastnili exkurzie, ktorá ich na chvíľu priamo vtiahla do dejov prírody a tým im ukázala geografiu priamo „v akcií“. Aj keď nám počasie neprialo, najbližšie okolie sme spoznávali pod dáždnikmi. Trasa exkurzie viedla od Súľovských skál, kde nás privítali pozostatky druhohorného mora, cez lom Jablonové k odpočívadlu v Hlbokom nad Váhom, kde sme spoznávali naše okolie „prstom na mape“, ďalej sme navštívili okresné mesto Bytča a Sobášny palác, cesta pokračovala k bývalému lomu vo Veľkom Rovnom, ktorá bola spojená s pozorovaním procesov vrásnenia a striedania hornín až k nádherným meandrom v Petroviciach. Záver cesty bol spojený priblížením kopaničiarskeho osídlenia v Kolároviciach.

Fotogaléria

Milí rodičia a priatelia školy, ďakujeme

Picture-Taker-Q9UiVV
Milí rodičia a priatelia školy, ďakujeme Vám za 2% z dane, ktoré ste nám poukázali prostredníctvom Nadácie – Spoločne pre región. Všetky získané finančné prostriedky budú použité na zlepšenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Pomalými krokmi sa snažíme meniť zaužívané spôsoby vyučovania tak, aby sme deti lepšie pripravili pre život, viedli k samostatnosti, zodpovednosti, rozvíjali kreatívne myslenie, vzájomnú spoluprácu a kooperáciu. Naša vízia a stanovené edukačné ciele vyžadujú atraktívne učebné pomôcky, vzdelávacie materiály a didaktické prostriedky podporované novými informačno-komunikačnými technológiami.

Okresná súťaž mladých záchranárov CO

Picture-Taker-iM8Pt3
Jednou z obrovských výziev pre 21. storočie je rozvoj vzájomnej spolupráce. Dôležité je, aby žiaci pociťovali zodpovednosť, napr. za prípravu na vyučovanie, súťaž, svoje správanie voči sebe a okoliu. Takáto čiastočná príprava žiakov pre život vyvrcholila 25. apríla 2019 v okresnom kole súťaže „Mladý záchranár civilnej ochrany“, kde súťažiaci preukázali výborné praktické zručnosti, schopnosti a teoretické vedomosti z poskytovania prvej pomoci, pobytu a pohybu v prírode, streľby zo vzduchovky, hasenia malých požiarov a civilnej ochrany. Odmenou za ich spoločnú tímovú prácu a vzájomné učenie sa, je umiestnenie na stupni víťazov. Sabinka Risová, Barborka Hrabovská, Karol Kalabus a Vladko Možješ získali najvyššiu métu súťaže - 1. miesto a zaručený postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28. mája 2019 v Dolnom Kubíne.
Gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v postupovom kole!

Fotogaléria

Beseda s futbalistami

Picture-Taker-mL6GWf
„Zelená je tráva, futbal to je hra a kto góly dáva len ten vyhráva...“ táto dobová futbalová hymna už „rozprúdila krv“ nejednému hráčovi a fanúšikovi futbalu. Obdobný pocit zažili aj naši žiaci 11. apríla 2019, keď sa mohli osobne stretnúť s futbalistami MŠK Žilina. Róbert Boženík a Benson Anang sa aspoň na malú chvíľku stali „kolárovickými hviezdami“ a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky žiakov, ktoré sa týkali ich denného režimu, stravovania, dosiahnutých športových výsledkov a trávenia voľného času. Marketingový manažér Juraj Vitko, viedol takmer celú besedu a žiakov odmenil vstupenkami na zápas MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava. Samozrejme, najkrajšou odmenou pre žiakov bola autogramiáda známych futbalistov.

Fotogaléria

Vítanie jari

Picture-Taker-5JZ9YW
Jarné prebúdzanie prírody je späté s pestrofarebnosťou a rozmanitosťou okolitej prírody a oslavou života. Detský smiech, tanec a spev zazneli 6. apríla 2019 v kongresovej sále Konzervatória Žilina, kde sa na prehliadke detských folklórnych súborov prestavilo 150 detí z 5 súborov. Našu obec a školu úspešne reprezentovali deti z DFS Kolárik, ktorý svojou choreografiou a umeleckým prevedením zaujali nielen odbornú porotu, ale aj prítomných divákov a nadšencov ľudových zvykov a tradícií. Za prevedenú regionálnu spleť slova, hudby a tanca získali diplom a „Strieborné pásmo".
Blahoželáme!

Milí rodičia, ďakujeme, že nám dôverujete!

Picture-Taker-mRU1XP
Mesiac apríl sa už tradične nesie v znamení zápisov žiakov do prvého ročníka. Nebolo tomu inak ani na našej škole. Dňa 4. apríla 2019 sme privítali 25 nádejných prvákov aj s ich rodičmi a pani učiteľkami z MŠ. Milým príhovorom ich oslovil pán riaditeľ Mgr. S. Klimo a odvahu do práce sa im snažili dodať pekným programom terajší prváci. Všetci potom hravo zvládli test i prednes básní, kde ukázali, ako natrénovali svoje jazýčky. Každý bol za svoj výkon odmenený sladkosťou a perom od pána starostu, medovníkovým srdiečkom od pána riaditeľa a malým darčekom vytvoreným deťmi zo ŠKD.

Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ

Milí rodičia budúcich prváčikov,

srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka v školskom rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční 4. apríla 2019 o 10:15 hod. v budove základnej školy. Na zápis je potrebné priniesť:

1. rodný list dieťaťa - platí mimo detí MŠ Kolárovice,
2. vyplnený dotazník,
3. žiadosť pre prípadný odklad,
3. ak budete mať záujem, tak aj poplatok 10 Eur na nákup zošitov a knihy pre prváka do 1. roč.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť zápisu, kontaktujte vedenie školy na tel. čísle: 041/5581092.

Dotazník
Žiadosť o odklad

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna - 2. 4. 2019

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje dňa 2. apríla 2019 (utorok) všetkým žiakom základnej školy a deťom materskej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov – odstávka elektriny.

V 9. ročníku sa uskutoční 3. apríla Testovanie 9 – žiaci budú písať test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Podrobnejšie informácie o testovaní žiakov 9. ročníka sú uvedené na webovom portáli: www.nucem.sk →Testovanie 9-2019.

TOKYO 2020

Milí priaznivci športu,
zaiste poznáte časopis školského športu TOKYO 2020. Ak nie, máte možnosť nahliadnuť do marcového čísla, v ktorom je aj príspevok o uskutočnení celoslovenského kola vo vybíjanej najmladších žiakov základných škôl. Súčasťou príspevku sú aj naši „bronzoví“ športovci, ktorí svojim výkonom potešili najbližšie okolie – rodinu, školu,...
K nahliadnutiu časopisu Vám uvádzame link:

http://sass.sk/images/page_flip/Tokyo_c_02_2018_2019/Tokyo/#page/5