Výzva na predloženie cenovej ponuky - IKT vybavenie

V prílohe je uverejnená Výzva na predloženie cenovej ponuky - IKT vybavenie