Zloženie školskej žiackej rady v školskom roku 2019/2020

V prílohe je uverejnený dokument Zloženie školskej žiackej rady v školskom roku 2019/2020